Omöjlig stege
Uppgiften: ta flaggan/priset vid toppen av stegen. Det kanske ser lätt ut innan, men när man väl testar inser man att det inte är så enkelt som det ser ut…
Bredd 3 m, djup 3 m höjd 3,6 m